OUR SERVICES

Trucking CDM maakt zending beschikbaarheid voorspelbaar en status updates transparant

Trucking CDM maakt zending beschikbaarheid voorspelbaar en status updates transparant

Het belang om informatie over  de beschikbaarheid van afhandelingscapaciteit en gereed staan van vracht op efficiente wijze tussen ketenpartijen uit te wisselen, neemt door toenemende vrachtvolumes en beperkte afhandelingscapaciteit toe. Daar waar in het verleden er in de regel bij de afhandelaar deuren vrij waren om geholpen te kunnen worden is er tegenwoordig onderlinge afstemming nodig tussen afhandelaar en vervoerders om te voorkomen dat wachttijden fors oplopen verkeerscongestie ontstaan.

Het Single window trucking CDM platform voorziet in een totaaloplossing om digitale zending informatie en vervoersbewegingen tussen ketenpartijen zichtbaar te maken en biedt daarbij een capacitieit en slottijd management systeem. Het totaalpakket aan informatie en proces ondersteunende beheersmaatregelen dienen om tot een optimaal gebruik van beschikbare capaciteit en infrastructuur te komen.

Om CDM op luchthavens optimaal te kunnen laten functioneren is alleen een slottijd mechanisme of een protocol van digitaal voor-aanmelden niet voldoende. Het zijn onderdelen van meerdere proces optimalisatie randvoorwaarden om tot een efficient werkend geheel te komen.

 

Wat is opgeleverd binnen CDM

Efficient plannen voor Internationale truckers
In de meeste recente update binnen het CDM platform is het mogelijk gemaakt om de actuele beschikbaarheid van vracht voor road feeders zichtbaar te maken. Nu worden ritten gepland op basis van service level agreements en daarbij behorende afhandelingstijd voor het beschikbaar stellen van vracht. Om diverse redenen kan het zijn dat deze SLA tijden niet orden gehaald waardoor chauffeurs / vrachtwagen zich onnodig bij de afhandelaar melden. De pilot bij dnata op Schiphol met participerende bedrijven Wallenborn en Jan de Rijk maakte de introductie van het “ready for pickup” principe mogelijk en zal de komende maand verder worden uitgebreid naar alle afhandelaren op Schiphol.

Efficient truck documentatie voorbereiden voor afhandelaren
In plaats van het vele emailverkeer voorzien van laadopdrachten, triplijsten en gegevens over te laden en lossen goederen wordt met behulp van CDM alle data digitaal aan de afhandelaar beschikbaar gesteld. Ook de vooraankondiging van vrachtwagen, chauffeur en laadtijden worden digitaal gepresenteerd.

Transporteurs die gebruik willen maken van zichtbaarheid op actuele “ready for pickup”  status informatie kunnen zich aanmelden voor een kosteloze pilot.

 

Import en export digitale vooraanmelding en zending status updates
Digitaal vooraanmelding met zichtbaarheid voor afhandelaren in een digitaal dashboard is inmiddels ook gereed.  Tegelijkertijd wordt in de single window account voor forwarders de mogelijkheid geboden om de “shipment status” geautomatiseerd te tonen.  De server configuratie van CDM wordt komende 2 weken geschikt gemaakt om shipment tracking mogelijk te maken en zal kosteloos worden opgesteld voor forwarders die zich aan hebben gemeld voor het uitvoeren van experimentele pilots met behulp van CDM.

Op het import proces zal onder andere de digital NOA ( notifcation of arrival) beschikbaar worden gesteld. Alle data zal via een open API uitgewisseld kunnen worden met bestaande WMS / TMS systemen.

 

ULD digital control

Naast de digitale vooraanmelding op Trucking, import, export en ULD delivery is ook de digitale acceptatie van ULD bij de afhandelaar gereed. Geodis maakt reeds gebruik van de ULD control oplossing in CDM en stelt digitale vooraanmeldingen beschikbaar in de CDM accounts van de afhandelaren. Afhandelaren kunnen met de CDM mobile app ULD’s accepteren bij de deur waardoor manuele verwerking van lijsten door de afhandelaar kan komen te vervallen.  Voor forwarders is er de mogelijkheid om het bewijs van overdracht van ULD stacklijsten digitaal toe te voegen aan de trip. Hierdoor is een direct toegankelijk electronisch archief beschikbaar.

Binnen het CDM platform zullen ULD statussen en voorraad posities voor alle in de ULD transactie betrokken partijen zichtbaar zijn.  De actuele ULD status voorkomt dat partijen onnodig met elkaar in communicatie moeten treden en er discussies ontstaan kosten voor ULD welke in de praktijk als werden geretourneerd door de forwarder naar de afhandelaar maar niet op juiste wijze werd geregistreerd.

Roadmap voorwaarts Q1 / Q2 2022

Een volgende logische stap is het toepassen van slottijden.
Trucking CDM zal deze mogelijkheid in het eerste kwartaal 2022 beschikbaar stellen als functionaliteit bovenop het platform. Indien individuele partijen echter een eigen slotmanagement oplossing gebruiken staat dit het gebruik van CDM niet in de weg en kan deze data ook eenvoudig worden uitgewisseld met vervoerders en forwarders.

Digitale acceptatie van zendingen import en export
Naast de mogelijkheid om ULD digitaal te kunnen accepteren zal de digitale acceptatie van goederen door middels van de CDM mobile app verder worden uitgerold voor de ontvangst van import en de aanlevering van export zendingen.

Voor meer informatie of deelname aan experimentele pilots binnen het platform kan contact worden opgenomen met:

CargoHub
Raoul Paul
email: raoul.paul@cargohub.nl  | +31653927047

Inholland Haarlem
email:  trucking-cdm@inholland.nl |  +31615279873

cargohub trucking cdm

Contact Us

If you have any questions with regards to our services, employment opportunities, or you just want to say 'hello', please feel free to call or make an inquiry, below.

ADDRESS

A. van Leeuwenhoekweg 36B-11
2408 AN, Alphen aan den Rijn

The Netherlands

CONTACT US

Contact us

© 2024 All Rights Reserved CargoHub BV