OUR SERVICES

Deur toekenning en slottijden voor afhandelaren in de testfase

Deur toekenning en slottijden voor afhandelaren in de testfase

De ontwikkelingen binnen het CDM platform zijn in een stroomversnelling gekomen nu de basisinfrastructuur om digitale vooraanmeldingen te kunnen verzorgen op het transit proces, import pick-up en export delivery waaronder ook het ULD proces, is afgerond. Vooraanmeldingen kunnen inmiddels binnen het platform zelfstandig worden uitgevoerd maar ook een koppeling met e-link en/of PGTS berichtgeving is mogelijk.

Nu de basis infrastructuur gereed is, kan het platform naast het uitwisselen van data tussen community partijen, zich verder focussen op nieuwe functionaliteiten bovenop de datastromen die voor transporteurs, afhandelaren, expediteurs en luchtvaartmaatschappijen worden verwerkt.

 

 

Transparantie, voorspelbaarheid en planbaarheid voor transporteurs, forwarders en afhandelaren

 

Digitale vooraankondigingen

Transportopdrachten worden inmiddels voor transporteurs Wallenborn en Jan de Rijk volledig geautomatiseerd verwerkt en de informatie wordt digitaal ontsloten in een dashboard voor afhandelaren. Hiermee wordt invulling gegeven aan de transparantie van te verwachten truckbewegingen voor de afhandelaar. Tegelijkertijd wordt het aviation security niveau verbeterd omdat de relevante informatie ten behoeve van de toegangscontrole bij de afhandelaar real-time uit het transportmanagement system van de transporteur met de afhandelaar wordt gedeeld.

 

Beschikbaarheid van vracht

Een voorkomend probleem is dat road feeders zich melden bij de afhandelaar voor het laden van vracht op basis van gemaakte service level afspraken tussen afhandelaar en luchtvaartmaatschappij. Praktijk leert echter dat op het moment van aankomst van de transporteur de vracht niet altijd beschikbaar is of dat op het moment van aankomst er geen deuren beschikbaar zijn. Deze situatie leidt tot onnodige congestie bij de afhandelaar en onnodige wachturen voor de transporteur.

Binnen het CDM platform is hard gewerkt aan een oplossing om transporteurs digitaal in kennis te kunnen stellen van de beschikbaarheid van vracht. Deze informatie kan inmiddels door transporteurs worden uitgelezen in hun account en ook is er mogelijkheid om deze informatie via een interface te ontsluiten naar het transportmanagement systeem van de transporteur. Door de beschikbaarheid van vracht voorspelbaar te maken worden transporteurs in staat gesteld om effectiever te plannen ter voorkoming van wachttijden en onnodige congestie op het terrein van de afhandelaar.

 

Toekennen van deuren en slottijden

De meest recente ontwikkeling binnen het CDM platform is het automatisch toekennen van een slottijd op basis van deurbeschikbaarheid bij de afhandelaar op het moment van het indienen van een vooraanmelding. Afhandelaren kunnen binnen CDM op een eenvoudige manier hun beschikbare deurcapaciteit en shifts kenbaar maken. De vooraanmeldingen van transit, import of export aanleveringen worden hier vervolgens automatisch op afgestemd. Zowel de afhandelaar, transporteur als expediteur worden voorzien van een planningsoverzicht om updates digitaal te kunnen monitoren.

De nieuwe oplossing maakt het mogelijk om elke afhandelaar op een eenvoudige manier te voorzien van een deurallocatie en slottijd oplossing met de mogelijkheid om als “connector” te fungeren indien een afhandelaar beschikt over een eigen deur management systeem.

Het CDM platform wordt ontwikkeld vanuit een single window visie waarbij data op eenvoudige wijze tussen community partijen kan worden gedeeld met de optie om aanvullende functionaliteiten binnen het platform te gebruiken. Op deze manier kan het platform community partijen met elkaar verbinden zonder dat het een verplichting wordt om operationele processen in het CDM platform onder te brengen.

 

CargoHub BV
Raoul Paul
email: raoul.paul@cargohub.nl
tel: +31 653 927047

Contact Us

If you have any questions with regards to our services, employment opportunities, or you just want to say 'hello', please feel free to call or make an inquiry, below.

ADDRESS

A. van Leeuwenhoekweg 36B-11
2408 AN, Alphen aan den Rijn

The Netherlands

CONTACT US

Contact us

© 2024 All Rights Reserved CargoHub BV