OUR SERVICES

Digitale vooraanmelding Transit RFS gereed – CargoHub Trucking CDM

Digitale vooraanmelding Transit RFS gereed – CargoHub Trucking CDM

Met ingang van vandaag is het zover, de volledige digitale vooraanmelding voor transit road feeder services is gereed.

Met de verwerking van beschikbare data van transporteurs kunnen laadopdracht en triplijsten volledig geautomatiseerd door Trucking CDM worden verzorgd. Afhandelaren kunnen over digitale informatie beschikken welke tot voor kort uitsluitend via email kon worden gecommuniceerd.

Met de mogelijkheid voor afhandelaren om het kenteken en chauffeur ID te controleren op basis van directe data uitwisseling met vervoerders kan een betere controle worden uitgeoefend of goederen worden opgehaald door de daartoe aangewezen rechtmatige chauffeurs.

Het proces van digitaal vooraanmelden is binnen Trucking CDM ook voorzien op het import en export proces. De koppeling van eLink naar Trucking CDM is eveneens gereed en de informatievoorziening vanuit het platform naar eLink via een API is in afrondende fase. Fast Forward Freight heeft als eerste expediteur succesvol export data uitgewisseld met behulp van software leverancier Riege Software. Streefdatum is om per 1 juli deze testfase te kunnen afronden tezamen met de onderzoeksrapporten van de studenten van Hogeschool Inholland.

De uitwisseling van data tussen betrokken ketenpartners maakt het mogelijk om een single window overzicht te creëren voor aangesloten partijen met volledig transparantie en data volledigheid ten gunste van een voorspelbare logistiek.

 

cargohub trucking cdm

Contact Us

If you have any questions with regards to our services, employment opportunities, or you just want to say 'hello', please feel free to call or make an inquiry, below.

ADDRESS

A. van Leeuwenhoekweg 36B-11
2408 AN, Alphen aan den Rijn

The Netherlands

CONTACT US

Contact us

© 2024 All Rights Reserved CargoHub BV