OUR SERVICES

Nieuwsbrief  –  21 mei 2021 Inholland project Trucking CDM 2.0

Nieuwsbrief  –  21 mei 2021 Inholland project Trucking CDM 2.0

Nieuwsbrief  –  21 mei 2021

Deze mail bevat de nieuwsbrief van het Inholland project Trucking CDM 2.0 en communiceert de voortgang van het project.
Ik wens u veel leesplezier.

Inholland Haarlem
Giovanni Douven

STUURGROEP VERGADERING

Op 22 april vond de tweede stuurgroepvergadering plaatst van het project TruckingCDM 2.0. Na de introductie van de nieuwe deelnemers, werden de twee goedgekeurde subsidies, vanuit TKI Dinalog, besproken. Ook hebben de studenten tijdens de stuurgroepvergadering de highlights van hun onderzoeken gepresenteerd aan de community. Na de presentatie van de studenten, hebben Jort Hoogervorst van dnata, Dennis Borst en Raoul Paul van CargoHub de ontwikkelen omtrent het platform gepresenteerd. Na de gepresenteerde ontwikkelingen, mochten de nieuwe aangesloten partijen iSHARE, BigMile, Catalyst en CargoLedger zichzelf kort voorstellen.

Voorstel volgende Stuurgroepvergadering op Donderdag 24 juni van 15.00 t/m 17.00 uur

OPSTART DIGITAL TWIN

De Digital Twin biedt onderwijs en community-partijen een simulatie en experimentele leeromgeving in de wijze waarop het logistieke proces en bijbehorende data tussen de ketenpartijen, zoals afhandelaren, airlines, expediteurs, GSA en verladers worden gedeeld. Hieronder komt een student aan het woord:

‘’Dit platform geeft ons onderzoekers unieke inzage in de functionaliteiten en operationele wijze van het Trucking CDM platform. Met de Digital Twin wordt er een brug gelegd van theoretisch onderzoek naar praktisch onderzoek, waardoor betrouwbare en valide uitspraken gedaan kunnen worden over zowel de bruikbaarheid en werking van het platform in kwestie. Dit gezegd hebbende wordt de ervaring met de Digital Twin van het Trucking CDM-platform als uitermate positief beschouwd’’.

Joran Nederstigt

INNOVATIETRAINEESHIP

In september 2021 beginnen 20 studenten met hun afstudeerstage bij een MKB-bedrijf. Na hun afstuderen in februari 2022 komen zij een jaar in dienst, om de onderzoeksresultaten te implementeren.

Een talentvolle afstudeerder van Hogeschool Inholland die jouw bedrijf helpt innoveren? Wij gaan graag het gesprek aan met Mkb’ers over deze prachtkans: het innovatietraineeship.

Zie bijlage voor meer informatie of stuur bij interesse voor deelname een mail naar Dominique Meertens


ONTWIKKELINGEN CDM PLATFORM

1. Trucking Airport to Airport
Met ingang van vandaag is het zover, de volledige digitale vooraanmelding voor transit road feeder services is gereed.

Met de verwerking van beschikbare data van transporteurs kunnen laadopdracht en triplijsten volledig geautomatiseerd door Trucking CDM worden verzorgd. Afhandelaren kunnen over digitale informatie beschikken welke tot voor kort uitsluitend via email kon worden gecommuniceerd.

Met de mogelijkheid voor afhandelaren om het kenteken en chauffeur ID te controleren op basis van directe data uitwisseling met vervoerders kan een betere controle worden uitgeoefend of goederen worden opgehaald door de daartoe aangewezen rechtmatige chauffeurs.

2. Import pickup en Export delivery
Het proces van digitaal vooraanmelden is binnen Trucking CDM ook voorzien op het import en export proces.  Het aanmaken van orders met kenteken en chauffeur ID en controle mogelijkheid voor afhandelaren wordt nu getest.  De koppeling van eLink naar Trucking CDM is eveneens gereed en de informatievoorziening vanuit het platform naar eLink via een API is in afrondende fase. Fast Forward Freight heeft als eerste expediteur succesvol export data uitgewisseld met behulp van software leverancier Riege Software. Streefdatum is om per 1 juli deze testfase te kunnen afronden tezamen met de onderzoeksrapporten van de studenten van Hogeschool Inholland

3. ULD control / ULD transfers
De pilot met Geodis is gestart en de eerste ULD control overzichten zijn in CDM en de mobile app beschikbaar gesteld. Ook de return deliveries worden nu in de praktijk door Geodis via de app aangemaakt met daarbij behorende data beschikbaarheid en acceptatie mogelijkheid voor de afhandelaar


4. Damage reporting apps
De schade rapportage app en communicatie flow tussen afhandelaren is opgeleverd. Volgende week wordt de ULD schade app aan de account voor afhandelaren toegevoegd en de cargo image app voor forwarders. Hiermee kan op eenvoudige wijze bij pickup / check-in of delivery een foto worden gemaakt via de app welke kan worden toegevoegd aan de zending gegevens in CDM.

Inholland-Haarlem
Bijdorplaan 15
2015 CE Haarlem
Nederland

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties?
Mail dit naar trucking-cdm@inholland.nl of bel naar 0615279873

Contact Us

If you have any questions with regards to our services, employment opportunities, or you just want to say 'hello', please feel free to call or make an inquiry, below.

ADDRESS

A. van Leeuwenhoekweg 36B-11
2408 AN, Alphen aan den Rijn

The Netherlands

CONTACT US

Contact us

© 2024 All Rights Reserved CargoHub BV